Self Expression Magazine

Onderwijs Begint Bij Organisatie

Posted on the 22 August 2015 by Bvulcanius @BVulcanius

De afgelopen week was voo r mij een - misschien wat late - openbaring. Onderwijs begint bij organisatie. Ik heb mij de eerste dagen van het nieuwe schooljaar voornamelijk met organisatie beziggehouden: het maken van een rooster, het regelen van lokalen en werkende apparatuur, het neerzetten van tafels en stoelen in de lokalen. Ik had mijn tijd liever besteed aan het maken van werkwijzers en het voorbereiden van lessen, maar daar kwam ik pas aan toe op mijn vrije dagen... Net als het eerste contact met de ouders van mijn mentorleerlingen. Natuurlijk was er ook het fijne weerzien met leerlingen en collega's, maar die eerste dagen kan ik vergelijken met een teek die al mijn voorpret opzoog en cynisme achterliet.


Back to Featured Articles on Logo Paperblog

About the author


Bvulcanius 4 shares View Blog

The Author's profile is not complete.

Magazine