Self Expression Magazine

Ulaga

Posted on the 07 April 2020 by Nhing
Dati-rati lagi kitang hagilap,Dahil sa puso ko ikaw ang aking pangarap.Alam kaya ng mundo kung gaano kabigat,Nitong damdamin kong di na masukat.
Sa bawat araw nais ko nang humayo,Kung ang mapagmamasdan iba ang iyong sinasamo.Sa bawat lingon mong di na siya makita,Susulyap ka pa ba kung may iba na siyang sinta?
Hahayaan ko na lang ba ang dating gawi?Kung saan magpapatalo at maiiwang sawi.Mabubuhay na lang ba ako sa isang ilusyon?Ilusyon na sana tayo ang magkarelasyon.
Sadya nga ba akong hangal nang isipin kong tayo'y itinadhana,Samantalang dalamhati ko't pagdurusa di mo man lang alintana.
Ang ilap mo kaligayahan,Saan ba kita matatagpuan?Ako man ay nagpakabuti,Subalit tadhana.. Bakit ito ang iyong iginanti?
Ang tanga lang nangarap pa kasi..Hindi ka pa ba nasanay sa mahabang panahong wala siyang sinabi?
Patawad kung umasa ako sa maling akala,Nakalimutan kong hindi pala ako pinagpala.Hapo na ang pusong pilit kumakapit,Sa pagsintang dulot lamang ay pait.
Wika ko sa sarili ko, Huwag kang ulaga!Kasi para sa kanya di ka naman mahalaga.Pero bakit ako lumuluha.. nasasaktan?Alinlangan kong pilit na pinagtatakpan.
Di ba dapat sanay ka na?Kasi alam mo namang hindi ka para sa kanya!
Sa mundong ito tanggap kong hindi ka para sa akin.Sino ba naman ako?Isang guni-guning madalang mong gawaran ng pansin.
Kung paano ako mabubuhay? Iyan ang hindi ko alam.
Kasi ikaw ang buhay ko kahit wala kang pakialam?
Tila yata may galit sa akin ang mundo,Pakiwari ko'y pinahihirapan ako nito.Tadhana sawa na akong magtiwala,Sapagka't ako'y pinaasa niya lang sa wala.At sa huli, ako yung naiwang mag-isa at kawawa.
Hiling ko sa Diyos huwag mauwi sa galit,
Pag-ibig kong hindi nakamit.
Luha man ang naging kapalit,
Tuturuan ang pusong huwag nang lumapit.
Buburahin ko ang nakaraan at ako'y lilisan,Wala akong babaunin kahit katiting na minsan.Lilisan at di na lilingon pa,Mabubuhay pero di na para sa kanya.
Lilisan.. Oo lilisan,Lilisan kung saan mo akong huling iniwan.Lilimot.. Oo lilimot,Lilimot sa sakit na ikaw ang may dulot.
Ayoko na.. Panalo ka naSuko na.. Tanggap ko na!
Kayo na ang bahalang humusga,Sa tulad kong minsa'y naging isangULAGA!

Back to Featured Articles on Logo Paperblog

About the author


Nhing 887 shares View Blog

The Author's profile is not complete. The Author's profile is not complete.

Magazine